Strojna obrada

Strojna obrada 001

Nudimo usluge strojne obrade:

  • Tokarenje ø 520x1500mm
  • Glodanje 1600x810x700mm
  • Plansko brušenje 600x300mm
  • Kružno brušenje ø 300x1500mm
  • EDM Erodiranje žicom 1050x750x300mm

Za detaljne ponude se javiti na kontakt mail esco@esco.hr ili na telefon +385 (0)43/226-250