Toplinska obrada

Poc toplinska obrada

Željeli bismo Vas obavijestiti da je u sklopu našeg proizvodnog pogona instalirana automatizirana linija za toplinsku obradu «IPSEN».

Ova oprema se ubraja među modernije u ovom dijelu Europe, te omogućuje potpuni nadzor procesa i ponovljivost rezultata.

Tok toplinske obrade vrši se potpuno u atmosferi zaštitnog plina bez pojave oksida.

Glavne karakteristike:

 • veličina komore: ŠxDxV 760x1220x510
 • max. temperatura : 1100°C
 • pečna atmosfera: regulirana, na bazi metana, neutralna ili reakcijska
 • ohlađivanje-gašenje: ulje ili atmosfera
 • popuštanje. atmosfersko 150 do 750°C

Mogućnost primjene:

 • Cementiranje-pougljičavanje konstrukcijskih čelika
 • Karbonitriranje određenih konstrukcijskih čelika
 • Svijetlo kaljenje određenih alatnih i konstrukcijskih čelika
 • Poboljšavanje
 • Rekristalizacijsko žarenje
 • Normalizacijsko žarenje
 • Stabilizacijsko žarenje

Obavještavamo Vas da nudimo slobodne kapacitete obrade:

 • Poboljšavanje sitnih dijelova u prolaznoj peći sa neutralnom atmosferom
 • Prekinuto poboljšavanje ili izotermičko kaljenje u prolaznoj peći s neutralnom atmosferom. Dijelovi padaju u sol na temperaturu popuštanja, a proces se koristi za one dijelove koji zahtijevaju dugi vijek.
 • Tromlanje i sačmarenje kao obrada u svrhu čišćenja, skidanja srhova, povećanje površinske čvrstoće i povećanje vijeka trajanja za dinamički opterećene strojne dijelove.
 • Strojna obrada
 • Erodiranje žicom
 • Tokarenje
 • CNC glodanje
 • Brušenje plansko i kružno
 • Oštrenje