Prikaz objava za poveznicu #OHSAS 18001

Uspješno proveden recertifikacijski audit

Uspješno proveden recertifikacijski audit 9001, 14001, 18001.