IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Poc ikt rjesenja

12 mjeseci provedbe

Počela provedba projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Tvrtka ESCO-Fofonjka d.o.o. je 05.02.2020.g. temeljem uspješnog prolaska poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2 sklopila ugovor sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije o sufinanciranju projekta (bespovratna sredstva).

Naziv projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovnih procesa
  • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Ciljevi i očekivani rezultati: Osnovni cilj ovog projekta je ulaganjem u IKT rješenja povećati konkurentnost kroz povećanje efikasnosti poslovanja skladišta, odjela konstrukcije, procesa računovodstva i nabave, a time doprinijeti i realizaciji strateških ciljeva Industrijske strategije RH te regionalnih/lokalnih ciljeva i razvojnih dokumenata. Realizacijom projekta poduzeće očekuje povećati broj zaposlenih osoba, povećati prihod od prodaje, unaprijediti 4 poslovna procesa te iskoristiti bespovratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.154.246,05 KN (sa PDV-om)
Iznos koji sufinancira EU
: 637.143,81 KN (bez PDV-a)
Razdoblje provedbe projekta
: od 15.01.2020. do 15.07.2021.

Novosti:

20.08.2020. – tijekom 6 mjeseci provedbe projekta, realizirali smo svih 10 aktivnosti planiranih u ovom 6. mjesečnom razdoblju. Osim aktivnosti vidljivosti projekta (objave u digitalnim i tiskanim medijima, plakat i naljepnice), nabavili smo računala sa svim komponentama i operativnim sustavom za potrebe skladišta i kontrole, memorije za servere, program za inovativno 3D modeliranje SolidWorks Premium 2020 te program za upravljanje dokumentima SolidWorks PDM Professional CAD Editor 2020.

IKT projekt

22.11.2020. – nakon 9 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 11 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U trećem tromjesečju smo nabavili i implementirali SolidWorks Professional 2020, program za 3D modeliranje koji uključuje bazu standardnih strojarskih dijelova i sklopova. Ova aktivnost je uključila i testiranje programa i obuku zaposlenika u postupku nadogradnje programa za 3D modeliranje, a u konačnici omogućila nam kvalitetniju konstrukciju i dizajn proizvoda, alata i strojeva.

3D modeliranje

22.02.2021. – nakon 12 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 13 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U četvrtom tromjesečju smo nabavili i implementirali informacijski podsustav WMS s bar kodom koji primjenom pametnih uređaja i bar kod čitača automatizira zaprimanje, skladištenje, manipulaciju, rezerviranje i otpremu skladišnih artikala, inventuru, osigurava praćenje slijedivosti proizvodnih procesa te analizu izvršenih aktivnosti i izvješćivanje.

Također smo za skladište nabavili i implementirali program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda, repromaterijala, potrošnog materijala, alata i rezervnih dijelova i alatnih čelika. Implementacijom ovog programa poduzeće je omogućilo digitalnu transformaciju cjelokupnog procesa označavanja, od dizajna do ispisivanja naljepnice. Posljedica implementacije su tečnije i agilnije operacije koje poduzeću omogućuju brži odaziv na promjene tržišnih uvjeta odnosno zahtjeva tržišta.

Program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kontakt osoba za više informacija: Nenad Mrzlečki
Linkovi na relevantne stranice: www.strukturnifondovi.hr

  Projekti

SIMILAR ENTRIES NAME