IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Zastava eu

15 mjeseci provedbe

Počela provedba projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Tvrtka ESCO-Fofonjka d.o.o. je 05.02.2020.g. temeljem uspješnog prolaska poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2 sklopila ugovor sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije o sufinanciranju projekta (bespovratna sredstva).

Naziv projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovnih procesa
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Ciljevi i očekivani rezultati: Osnovni cilj ovog projekta je ulaganjem u IKT rješenja povećati konkurentnost kroz povećanje efikasnosti poslovanja skladišta, odjela konstrukcije, procesa računovodstva i nabave, a time doprinijeti i realizaciji strateških ciljeva Industrijske strategije RH te regionalnih/lokalnih ciljeva i razvojnih dokumenata. Realizacijom projekta poduzeće očekuje povećati broj zaposlenih osoba, povećati prihod od prodaje, unaprijediti 4 poslovna procesa te iskoristiti bespovratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.154.246,05 KN (sa PDV-om)
Iznos koji sufinancira EU
: 637.143,81 KN (bez PDV-a)
Razdoblje provedbe projekta
: od 15.01.2020. do 15.07.2021.

Novosti:

20.08.2020. – tijekom 6 mjeseci provedbe projekta, realizirali smo svih 10 aktivnosti planiranih u ovom 6. mjesečnom razdoblju. Osim aktivnosti vidljivosti projekta (objave u digitalnim i tiskanim medijima, plakat i naljepnice), nabavili smo računala sa svim komponentama i operativnim sustavom za potrebe skladišta i kontrole, memorije za servere, program za inovativno 3D modeliranje SolidWorks Premium 2020 te program za upravljanje dokumentima SolidWorks PDM Professional CAD Editor 2020.

IKT projekt

22.11.2020. – nakon 9 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 11 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U trećem tromjesečju smo nabavili i implementirali SolidWorks Professional 2020, program za 3D modeliranje koji uključuje bazu standardnih strojarskih dijelova i sklopova. Ova aktivnost je uključila i testiranje programa i obuku zaposlenika u postupku nadogradnje programa za 3D modeliranje, a u konačnici omogućila nam kvalitetniju konstrukciju i dizajn proizvoda, alata i strojeva.

3D modeliranje

22.02.2021. – nakon 12 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 13 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U četvrtom tromjesečju smo nabavili i implementirali informacijski podsustav WMS s bar kodom koji primjenom pametnih uređaja i bar kod čitača automatizira zaprimanje, skladištenje, manipulaciju, rezerviranje i otpremu skladišnih artikala, inventuru, osigurava praćenje slijedivosti proizvodnih procesa te analizu izvršenih aktivnosti i izvješćivanje.

Također smo za skladište nabavili i implementirali program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda, repromaterijala, potrošnog materijala, alata i rezervnih dijelova i alatnih čelika. Implementacijom ovog programa poduzeće je omogućilo digitalnu transformaciju cjelokupnog procesa označavanja, od dizajna do ispisivanja naljepnice. Posljedica implementacije su tečnije i agilnije operacije koje poduzeću omogućuju brži odaziv na promjene tržišnih uvjeta odnosno zahtjeva tržišta.

Program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda

31.05.2021. – nakon 15 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih svih 16 aktivnosti od ukupno predviđenih. U petom tromjesečju smo nabavili i implementirali SolidWorks Plastics Professional 2020, paket programa SolidCAM glodanje s pripadajućim modulima i FikusWorks wire s postprocesorima.

SolidWorks Plastics Professional 2020 je programa za razvoj i tehnološku pripremu proizvodnje proizvoda od plastike na bazi 3D modela, verzija 2020. Program je instaliran na postojeće računalo u odjelu konstrukcije, to je specijalizirani program za konstrukciju alata za proizvode od plastike.

 • Navedeni program omogućuje vjerodostojnu simulaciju ključnih parametara prilikom konstrukcije i dizajna kalupa i samog proizvoda, te samim time smanjuje troškove razvoja proizvoda od plastike
 • Program je namijenjen za razvoj i tehnološku pripremu proizvodnje proizvoda od plastike na bazi 3D modela, s tehnologijom brizganja u kalupe.

Služi za simulaciju procesa i ubrzava proces konstruiranja alata za brizganje te smanjuje broj potrebnih pokušaja i na taj način smanjuje trošak proizvodnje alata za brizganje.

15 mjeseci provedbe projekta

Paket programa SolidCAM glodanje s pripadajućim modulima obuhvaća:

 • SolidCAM glodanje 2,5 D ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • HSM modul za visokobrzinsku obradu ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • HSS visokobrzinsko glodanje površina ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • 3D I – Maschining CNC obrada ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • Program za automatsko prepoznavanje rupa – (2 kom) i
 • Postprocesor SolidCAM 4x ili jednakovrijedno- (1 kom)

Sadašnji način rada uključuje ručnu obradu modela i izradu CNC programa za programske obradne centre. Korištenjem ranije navedenog paketa programa ubrzali bi procesi izrade zahtjevnih dijelova alata, te izradu kalupa za brizganje plastike, te proizvoda i strojeva. Programski paket ubrzava bržu pripremu tehnologije glodanja i smanjenje pogrešaka s obzirom da se program generira direktno na model.

Program kojim se na bazi 3D modela dosta brzo generira programski kod za izradu na CNC strojevima. Pridonosi brzini i pouzdanosti, pošto nema prepisivanja već se kod generira iz 3D modela.

15 mjeseci provedbe projekta

FikusWorks wire s postprocesorima nam ubrzava obradu crteža i izradu samog programa za erozimat - stroj koji radi na principu elektroerozije.

 • Postprocesor je dio koji se implementira u računalni alat za projektiranje inženjerskih proizvoda (CAD ili jednakovrijedno), kako bi se CNC program što bolje prilagodio za konkretno određeni tip CNC stroja.
 • Ubrzava proces izrade CNC programa i smanjuje mogućnost nastanka greške.
15 mjeseci provedbe projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kontakt osoba za više informacija: Nenad Mrzlečki
Linkovi na relevantne stranice: www.strukturnifondovi.hr

  Projekti