Projekt "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama"

Amblemi fondovi 001

Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama - izgradnja fotonaponske elektrane, kompenzacija jalove energije, zamjena fluorescentnih svjetiljaka sa visokoefikasnim LED izvorima, dizalice topline zrak – voda i iskorištavanje otpadne topline od hlađenja ulja u spremnicima za toplinsku obradu metala i od hlađenja kompresorskog agregata

Kratki opis projekta:

  • Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti ustavi rasvjete. Projektom je planirana zamjena fluorescentnih svjetiljaka sa niskim omjerom Im/W u rasvjetnim tijelima sa visokoefikasnim LED izvorima, u prostorima unutarnjeg prostora proizvodne hale i prostorima ureda.
  • Projektom je planirana izgradnja fotonaponske elektrane. Projektirana fotonaponska elektrana ima instaliranu snagu panela od 633.600 W.
  • Investitori namjeravaju ugraditi uređaj za kompenzaciju jalove energije koji će popraviti faktor snage s trenutnih cos fi= 0.96 na željeni cos fi =1, što bi trebalo dovesti do velikog smanjenja isporučene energije prije provedbe mjera
  • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem, iskorištavanje otpadne topline od hlađenja ulja u spremnicima za toplinsku obradu metala, iskorištavanje otpadne topline od hlađenja kompresorskog agregata, nabavom novog agregata za komprimirani zrak

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj smanjenja količine isporučene energije projektnoj cjelini postići će se provedbom ovih mjera u cilju povećanja energetske učinkovitosti, odnosno poboljšanjima koja rezultiraju manjom potrošnjom (uštedama) energije i mjera u cilju korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno ugradnjom opreme koja, proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, može zamijeniti energiju koja se isporučuje iz distribucijskih mreža (električna energija, prirodni plin).

Rezultati provedbe ovih aktivnosti projektnih prijedloga će biti ušteđena isporučena energija projektnoj cjelini za ukupno 1.659.908,00 kWh što je ujedno i doprinos pokazatelju poziva „Ušteda energije u proizvodnim industrijama)“. Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline je 1.016.582kWh što je ujedno i doprinos projekta pokazatelju poziva „Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnim industrijama“.

Sve navedeno omogućava dostizanje cilja projekta „Smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini. za 40,11 %.

Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.492.513,00 HRK. Iznos koji sufinancira EU iznosi 2.506.590,25 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2020. do 01.03.2023.

Kontakt osobe: Franjo Fofonjka, direktor ESCO Fofonjka d.o.o.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Franjo Fofonjka na: esco@esco.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

  Projekti